ISO

Kvalitetspolitik, ISO 9001

For at sikre kundernes og underleverandørernes tilfredshed udarbejder vi i fællesskab samarbejdsaftaler, som garanterer gensidige forpligtelser i partnerskabet. For at være en attraktiv partner kræver det, at vi har indsigt og knowhow i vores kunders brancher, herunder indsigt i interessenters behov og krav.

Vores ISO 9001-certificering skal sikre fremtidig vækst, fælles forståelse for interne og eksterne forhold samt struktur på produktionsprocesser og viden. ISO 9001 skal også bidrage til, at vi dokumenterer ændringer og at vi systematisk forbedrer vores præstation. 

Ved at optimere vores processer kan vi reducere omkostninger og samtidig fastholde vores høje kvalitet.

For at understøtte vores medarbejderes udvikling og tilfredshed, bliver de inddraget i procesoptimering og udvikling. Det sker i direkte dialog med vores interessenter og skal sikre kvalitet og kundestandarder, der er fastsat i fællesskab.

Miljøpolitik, ISO 14001

Vi rådgiver vores interessenter til at foretage innovative og bæredygtige materiale- og procesvalg.

Vi udvikler nye bæredygtige løsninger og deler denne viden med vores fællesskaber.

Vi tager ansvar for at udbrede en bæredygtig tankegang og inviterer samarbejdspartnere og interessenter til at tænke og samarbejde om fælles bæredygtige løsninger.

Vi forpligter vores underleverandører til at indrette deres produktion efter vores fælles kunders behov. For at sikre at vi efterlever miljøstandarden og lovgivningen, arbejder vi struktureret for kontinuerligt at forbedre vores miljøpræstation. Det gør vi blandt andet ved at reducere spild, procesoptimere og løbende udfase materialer, der ikke er bæredygtige.

Vores ISO 14001-certificering skal sikre en fortsat bæredygtig vækst og kommunikation af vores aktiviteter og mål til alle interessenter.

BF12 holdet på fabrik
BF12 maskiner i fabrik