En attraktiv arbejdsplads

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource. Det er helt centralt for os at have et arbejdsmiljø, der tiltrækker og motiverer talentfulde medarbejdere. Heldigvis nyder vi godt af en gennemsnitlig anciennitet på 7,5 år.

I takt med at væksten stiger i BF12, er det endnu vigtigere med en struktureret tilgang til kompetenceudvikling, diversitet, trivsel på arbejdspladsen samt sundhed og sikkerhed. 

Vi har derfor udpeget fire arbejdsområder, der skal styrke BF12 som en god arbejdsplads:

  • Vi vil være en attraktiv, sikker og meningsfyldt arbejdsplads for vores medarbejdere.
  • Vi vil være en arbejdsgiver, der tager diversitet og lige muligheder seriøst. Vi gør gerne noget ekstra for at give mennesker udenfor arbejdsmarkedet en ny chance.
  • Vi vil sikre gode muligheder for trivsel ved at tilbyde medarbejderansvar og indsigt.
  • Vi skal være kendte i lokalområdet som en attraktiv arbejdsplads.

Du kan blive klogere på vores handlingsplaner indenfor dette vigtige område i vores ESG-rapport

Er du interesseret i at blive en del af BF12? Så læs mere under Job.

BF12 holdet på fabrik
BF12 maskiner i fabrik