Whistleblower

Velkommen til BF12’s Whistleblowerportal.

BF12 ønsker at skabe et sikkert miljø for vores ansatte og samarbejdspartnere, hvor de kan indberette mulige lovovertrædelser. For at understøtte det, har vi oprettet denne portal, som gør det let og sikkert at indberette overtrædelser, også anonymt.

Her kan du som medarbejder eller samarbejdspartner, med en arbejdsmæssig tilknytning, indberette ulovlige forhold, alvorlige forsømmelser, forseelser eller dårlig praksis i virksomheden.

Selvom du indberetter anonymt, kan du stadig kommunikere med os og følge op på din indberetning ved at oprette en sikker postboks i systemet. Alle indberetninger behandles fortroligt, uanset om du angiver dit navn eller ej.

Bemærk: Whistleblowerportalen er hostet på en sikker platform, der drives af Gapsolutions A/S (www.gapsolutions.dk) og er ikke en del af BF12 eller BF12’s intranet.

BF12 færdig træ komponeter foran maskine
BF12 maskiner i fabrik