Partnerskabsaftale

Vi kan ikke nå vores mål alene, hverken indenfor bæredygtighed, socialt eller klimamæssigt. Derfor har vi indgået en række aftaler med vores samarbejdspartnere og leverandører.

Partnerskabsaftalerne er ikke juridisk bindende. De er hensigtserklæringer, der skal bidrage til at sikre, at vi sammen arbejder målrettet mod en mere ansvarlig produktion.

Partnerskabsaftalerne sikrer et tæt samarbejde, og de hjælper os med at styre vores værdikæder, blandt andet ved at tage ud og besøge vores leverandører og lave en Code of Conduct.

Partnerskaberne er en del af vores forretning, og de kan se ud på mange forskellige måder. 

Er du interesseret i at høre mere om vores partnerskabsaftaler eller løsninger, er du velkommen til at kontakte os.

Download partnerskabsaftale

BF12 sandpapir