Politikker

I BF12 arbejder vi med ansvarlighed som et grundlæggende fundament for vores forretning. Det er en del af vores DNA at tage ansvar for klima, miljø og mennesker, og som ansvarlig virksomhed har vi taget nogle valg og udviklet en række politikker, som du kan læse herunder.

Vi har også udviklet en række samfundsambitioner for at vise, hvor vi tager et særligt ansvar:

  • Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Vi stræber efter at have en god og velfungerende arbejdsplads, hvor trivsel, fleksibilitet, ansvar, udvikling samt gode oplevelser er en naturlig del af hverdagen.
  • Vi arbejder hver dag for at være en ansvarsbevidst, økonomisk stærk og veldrevet virksomhed, der stiller krav til vores værdikæde, samarbejdspartnere og produkter.
  • Vi støtter det lokale liv med sponsorater.
  • Vi arbejder for at skabe nye områder, vi kan fokusere vores bæredygtighed på.
  • Vi har ambitioner om at mindske vores miljømæssige aftryk.
  • Vi vil forblive en rummelig, involverende og fleksibel arbejdsplads, hvor der er plads til alle medarbejdere. Vi arbejder ud fra devisen, at alle bidrager og alle har talent og kompetencer.
BF12 færdige træben til stole
BF12 arbejder skruer træ sammen

Antikorruptionspolitik

Vores politik mod korruption og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer skitserer den måde, vi driver virksomhed på. Den beskriver også, hvorledes vi bør opføre os som ansatte i BF12 og forholde os til eventuelle etiske problemstillinger, som vi kan møde i vores daglige arbejde.

Bæredygtighedspolitik

I BF12 vil vi gå forrest i træ- og overfladeproduktionsbranchen i arbejdet med bæredygtighed inden for rammerne mennesker, miljø og økonomi. I den forbindelse har vi opsat en række målsætninger for vores arbejde med bæredygtighed.

CSR-politik

Historisk set har vi i BF12 siden 2007 spillet en rolle i forhold til at løse nogle af de aktuelle samfundsmæssige udfordringer. Det ønsker vi fortsat at gøre, blandt andet ved at arbejde med FN’s verdensmål og ikke mindst med vores ambitiøse og grønne 2025-strategi. 

Diversitetspolitik

 I BF12 har vi en diversitetspolitik for at sikre, at alle har lige muligheder og for at skabe de bedste rammer for at gøre karriere uafhængig af køn, alder, hudfarve, politisk og religiøs anskuelse, seksuel orientering, neurotype eller neurodivergens, nationalitet, social status og etnisk oprindelse. 

Kvalitetspolitik

Vores kvalitetsstyringssystem er certificeret efter ISO9001 og bliver løbende udviklet med henblik på at sikre fortsat kundetilfredshed og værdiskabelse. Vi forfølger konkrete og ambitiøse forbedringsmål i alle funktioner på alle niveauer i virksomheden. 

Miljøpolitik

I BF12 bliver vi miljøgodkendt af Ikast-Brande Kommune. Her udover er vi miljøcertificeret og auditeret i ISO14001. Vi har ligeledes valgt FSC som certificeringsordning, som bliver krediteret af Prefered By Nature som tredjepart.

Politik for dataetik

Vores politik for dataetik redegør for vores interne retningslinjer og for, hvordan vi arbejder med dataetik, herunder hvordan vi blandt andet indsamler, behandler og anvender data korrekt, ansvarligt og gennemsigtigt.

Ryge-, alkohol- og rusmiddelpolitik

I BF12 tilbyder vi vores hjælp og støtte, når en ansat får eller har brug for det. BF12 vil gerne iværksætte rygestopkursus, hvis nogle medarbejdere har ønske herom.

Whistleblower

Vi har etableret en whistleblowerordning, som har til formål at give ansatte, samarbejdspartnere og andre eksterne personer mulighed for at anmelde mistanke og bekymringer om uretmæssig adfærd i forbindelse med økonomisk misbrug, krænkende adfærd og øvrige væsentlige forhold i BF12.